Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Boemerang

Algemeen

De Boemerang is een christelijke basisschool en maakt deel

uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs

te Utrecht (PCOU). Het College van Bestuur van deze stichting

en het team van De Boemerang willen vanuit een christelijke levensvisie kwalitatief goed onderwijs bieden aan alle kinderen

op school. Wij willen een ontmoetingsschool zijn.

Dat betekent dat wij openstaan voor kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden, zonder

onze eigen identiteit te verliezen.

In de omgang met kinderen en ouders stellen we waarden en normen als gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar en de omgeving centraal.

 

Locaties

 

De Boemerang heeft twee locaties die gehuisvest zijn in de wijk Ondiep. In de locatie aan het Boerhaaveplein zijn het peutercentrum en de groepen 1-4 gevestigd. In de locatie aan de Amandelstraat zijn de groepen 5-8 gevestigd.

 

Leerlingen

 

Aan het begin van het schooljaar 2020-2021 telt de school 180 leerlingen, verdeeld over 9 groepen en 22 personeelsleden. De groepsindeling ziet er als volgt uit:

 

 Locatie Boerhaaveplein   Leerkrachten
Groep 1-2 A Janneke Kalis en Karin Groenendijk 
Groep 1-2 B Bianca Lodder 
Groep 1-2 C Mirthe Barmentlo en Selma Bührman
Tutor groep 1-2 en 3             Francis Pompies 
Groep 3 Mirjam Meijssen en Monique
Schakelklas groep 3
Groep 4 Karen Barmentloo

Locatie Amandelstraat Leerkrachten
Groep 5 Henriëtte Niezen en Daphne van Bezu
Groep 6 Pascal Smits
Groep 7 Mariça Rijksen en Fatine Outikni 
Groep 8 Deborah Küchler en Marcel Boland

 Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen