Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Boemerang

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2020-2021

is vastgesteld op € 50,- per leerling per jaar. 

Dit geld wordt gebruikt voor alle activiteiten die we organiseren

voor onze leerlingen zoals: Sint, Kerst, projectweek, Pasen, schoolreis, afscheidsavond groep 8 enz.

Voor deelname kamp groep 8 wordt er van de ouders van 

de leerlingen van groep 8 een aparte bijdrage verwacht.

U ontvangt hierover tijdig bericht.

 

Beheer van de ouderbijdrage 

 

De ouderbijdrage is een door het schoolbestuur aan de ouders gevraagde vrijwillige bijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de MR.   

Als er geen bijdrage wordt betaald, kan dit tot gevolg hebben dat uw kind niet mee kan doen aan bepaalde buitenschoolse activiteiten die uit de bijdrage worden betaald. Het beheer van de ouderbijdrage ligt bij de directie. Het schoolbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid. Ieder jaar wordt een financieel verslag bij het bestuur ingediend.   

 

Regeling U-pas 

 

Heeft uw kind een U-pas (die dit schooljaar geldig is) dan draagt de gemeente Utrecht €125 bij, waarmee de ouderbijdrage dan geheel betaald wordt door de gemeente Utrecht. Een kopie van de U-pas kunt u bij de schooladministratie afgeven. Heeft uw kind geen U-pas en er wellicht recht op? Neem dan contact op met de gemeente Utrecht (voor meer informatie: www.utrecht.nl of 030-2865050 op werkdagen van 09.00-11.00 uur).  

Voor meer informatie over de U-pas kunt u terechts op U-pas.nl.

 

Wanneer het voor u absoluut onmogelijk is om de bijdrage te betalen, neem dan contact op met de directie. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht.Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen