Deze website is niet goed met deze oude versie van Internet Explorer te bekijken. We raden u aan om naar de nieuwste versie van Internet Explorer te upgraden of gebruik te maken van Google Chrome of Firefox.
Logo basisschool De Boemerang
Ontdek je selfie op de Boemerang!

Kurzweil

Kurzweil 

 

Op de Boemerang kan er vanaf groep 5 door leerlingen met dyslexie met Kurzweil worden gewerkt. Kurzweil is een computerprogramma dat kan worden ingezet bij leerlingen met dyslexie en ernstige lees-/spellingsproblemen. Het programma helpt de kinderen bij lezen, schrijven en studeren. Op onze school wordt het vooral ingezet bij de vakken begrijpend lezen en spelling. Daarnaast kunnen de kinderen het gebruiken bij het maken van een woordweb en een werkstuk. Ook kunnen er boeken worden voorgelezen, terwijl de leerlingen meelezen.In de klas zien we al resultaat. De leerlingen zijn gemotiveerder en zelfredzamer door het werken met Kurzweil. We vinden het fijn dat we de leerlingen met een dyslexieverklaring extra kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling.

 

 

Toelichting op de cookies 

Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket/Oscreative - Helder voor iedereen