De school

De Boemerang

De Boemerang is een christelijke basisschool en maakt deel uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU). Het College van Bestuur van deze stichting en het team van De Boemerang willen vanuit een christelijke levensvisie kwalitatief goed onderwijs bieden aan alle kinderen op school. Wij willen een ontmoetingsschool zijn, dat betekent dat wij openstaan voor kinderen en ouders met verschillende culturele en religieuze achtergronden, zonder onze eigen identiteit te verliezen.

In de omgang met kinderen en ouders stellen we waarden en normen als gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar en de omgeving centraal.