Onderwijs

Ons onderwijs

Op de Boemerang werken we met een leerstof-klassenjaarsysteem. Dit betekent dat de leerlingen vanaf 4 jaar instromenin groep 1 en bij een goede ontwikkeling doorstromen naar de opeenvolgende groepen (2 t/m 8).Aan het einde van groep 8 stromen onze leerlingenuit naar het voortgezet onderwijs.

Onderwijs in de groepen

In onze groepen realiseren we onze visie op kwalitatief goed onderwijs door:

  • te werken aan de kerndoelen gesteld in de wet basisonderwijs door middel van het gebruik van o.a. methodisch materiaal;
  • aan te sluiten bij de behoeften en het welbevinden van de groep en de individuele leerlingen door middel van het gebruik van instrumenten om de algehele ontwikkeling van de groep en individuele leerlingen te monitoren en te stimuleren;
  • een uitdagende en stimulerende leeromgeving te creeëren waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen, door middel van het gebruik van een groot aantal verschillende leermaterialen, waarbij de algehele ontwikkeling van onze leerlingen centraal staat en het geleerde betekenisvol wordt;
  • naast kennis, kwaliteiten als; samenwerking, creativiteit, communicatie, doorzettingsvermogen, omgang met anderen te leren ontwikkelen.