Missie en visie

Missie

Kort en krachtig zeggen wij: wij zoeken naar een optimale, veelzijdige ontwikkeling van de kinderen. We vinden het essentieel dat alle volwassenen die betrokken zijn bij onze school dat ook doen vanuit het wederzijdse vertrouwen. De missie wordt onderstreept door het aanbod op maat en de hoge positieve verwachtingen ten aanzien van elk individu op basisschool de Boemerang.

Visie

In het leren sluiten wij aan bij het niveau en de belevingswereld van de leerling zodat het leren betekenisvol is. Daardoor is leren een positieve ervaring die ten goede komt aan het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van het kind.

Wij zijn één team. We hebben oog voor elkaar en voor andere betrokkenen. Wij, als professionals, benutten elkaars kwaliteiten.

In ons pedagogisch klimaat voelt een kind zich veilig en kan zichzelf zijn binnen de gestelde regels en structuur.

Leerkrachten, leerlingen en ouders, benaderen elkaar op positieve wijze.

In ons contact met ouders werken wij samen op een open en professionele wijze, volgens de afspraken en regels. De leerling staat centraal.

In ons onderwijs halen wij het hoogst haalbare uit de leerling. Wij willen dat ouders en leerlingen de opbrengsten als succesvol ervaren.