Brede school Ondiep-Zuilen

In Ondiep werken De Boemerang, Jules Verne, de Rietendakschool (basisscholen), DOCK, Spelenderwijs en SportUtrecht samen in de Brede School Ondiep-Zuilen. Achtergrond van deze samenwerking is dat deze organisaties in dezelfde wijk werken en dat ongeveer dezelfde groepen kinderen en ouders gebruik maken van deze voorzieningen. Brede School Ondiep pakt onderwerpen aan die voor alle kinderen, ouders, scholen en de buurt van belang zijn. Daarbinnen heeft iedere school de ruimte om accenten te leggen en zich te profileren.

De speerpunten van de Brede School zijn:

De Vreedzame Wijk

Samen met alle scholen in Noordwest, Spelenderwijs, DOCK, SportUtrecht, de politie, bibliotheek en alle partners in de wijk die werken met en voor kinderen tussen 0 en 12 jaar en hun ouders, wordt er vormgegeven aan een positief klimaat. Kinderen en ouders worden gestimuleerd positief en zorgzaam met elkaar om te gaan, verantwoordelijkheid te dragen en conflicten constructief oplossen. De Vreedzame wijk bouwt voort op de Vreedzame school door Pedagogische milieus (thuis, school en vrije tijd) aan elkaar te verbinden. Activiteiten van de Vreedzame Wijk zijn bijvoorbeeld de Vreedzame Kinderraad en het opleiden van wijkmediatoren.

Talentontwikkeling

Kinderen leren op school en in hun vrije tijd. Zinvolle verbindingen tussen school en vrije tijd komt de talentontwikkeling en leerprestaties van kinderen ten goede. Om deze verbindingen te realiseren heeft de B.O.S het talentcircuit ontwikkeld, waarin langdurig samen wordt gewerkt met een beperkt aantal aanbieders. In het circuit doen kinderen na schooltijd mee aan sport-, cultuur-, techniek- en burgerschapsactiviteiten.

De procedure om deel te nemen aan de activiteiten verloopt altijd als volgt:

  1. Binnenschoolse les(sen)
  2. Inschrijving via de website: https://bredeschoolutrecht.nl/ondiep/
  3. Kind kan deelnemen aan de activiteit.
  4. Na ± 8 lessen stopt de naschoolse activiteit en kan doorstroming naar een vereniging of club plaatsvinden.

Ouderbetrokkenheid

Kinderen leren en ontwikkelen zich beter wanneer er sprake is van partnerschap tussen ouders en scholen/instellingen. De B.O.S. ondersteunt daarom met activiteiten in het ouderlokaal. Activiteiten in het ouderlokaal zijn bijvoorbeeld: 

  • voorlichtingsactiviteiten over opvoedkundige onderwerpen;
  • cursussen voor ouders (te denken valt aan kookcursussen, computercursussen, taalcursussen). 

Belangrijk is dat ouders zich inzetten voor deze activiteiten en zich medeverantwoordelijk voelen voor deze activiteiten.

Uitgebreide informatie over Brede school Ondiep kunt u vinden op de website van de Brede School: http://bredeschoolutrecht.nl/ondiep/.
We hebben ook een Facebook en Twitter account.