Ondersteuning en ontwikkeling

Op de Boemerang bieden wij onderwijs en ondersteuning op maat. Dit houdt in dat de leerkrachten aansluiten bij de onderwijs behoeften van de leerlingen. De leerkracht wordt hierbij ondersteund door de intern begeleiders. Zij hebben regelmatig onderling overleg over de ontwikkeling van de leerlingen.

Bij zorgen omtrent de ontwikkeling van een leerling worden de ouders als partners betrokken. Hierbij wordt samen met ouders gekeken naar de behoefte van de leerling en een hierbij passende aanpak in het belang van de leerling.

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om met een aantal externe partners samen te werken: onderwijsadviseur, kinderfysiotherapeut, schoolarts, buurtteam of een dyslexiespecialist.

Bij de ondersteuning die wij bieden, staat het kind centraal.

Mocht u vragen hebben omtrent de ondersteuning op onze school, kunt u contact opnemen met de intern begeleiders:

Carla Kinteh - intern begeleider gr. 1-4 
Mariska Smits - intern begeleider gr. 5-8 

Locatie Amandelstraat