Schakelklas

De Boemerang schakelklas

De schakelklas is bedoeld voor leerlingen van groep 3 die extra ondersteuning op het gebied van taal en woordenschat goed kunnen gebruiken.

De schakelklas biedt een mooie gelegenheid om een paar keer per week in een kleine groep extra taal en woordenschatonderwijs te krijgen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van methodes die ook in de klas worden gebruikt. Op deze manier sluit de lesstof van de schakelklas aan op de lesstof van de groep.

Op verschillende manieren is er aandacht voor taal en woorden; de betekenis van woorden, het lezen van letters en woorden, het maken van zinnen, iets vertellen of het geven van een antwoord. De kennis en vaardigheden die de leerlingen opdoen in de schakelklas versterken hun taal- en woordenschatontwikkeling in de klas.