Vreedzame school

Democratie moet je leren!

De Boemerang is een Vreedzame school maar… wat betekent dat?

Doelstelling

De Vreedzame School is een aanpak met als belangrijkste doel een veilig pedagogisch klimaat te scheppen waarbij leerlingen zich opstellen als actieve, democratische burgers. Het lesmateriaal van het programma de Vreedzame School omvat per leerjaar zes blokken.

In de hele school wordt er tegelijkertijd gewerkt aan een bepaald blok zodat alle leerlingen dezelfde Vreedzame taal leren spreken en bezig zijn met hetzelfde onderwerp.

De verschillende blokken die worden behandeld zijn:

  • Blok 1: Wij horen bij elkaar
  • Blok 2: Wij lossen conflicten zelf op
  • Blok 3: Wij hebben oor voor elkaar
  • Blok 4: Wij hebben hart voor elkaar
  • Blok 5: Wij dragen allemaal een steentje bij
  • Blok 6: Wij zijn allemaal anders

Belangrijk is dat de leerlingen leren dat conflicten constructief worden opgelost en dat alle leerlingen verantwoordelijk worden gemaakt voor het klimaat (de sfeer) in de klas en op school. De leerkrachten, leerlingen en ouders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een democratische gemeenschap in de school. Leerlingen leren naar elkaar te luisteren, taken te verdelen, hun mening te geven over onderwerpen en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf maar ook voor de ander.

Op de Boemerang hebben wij leerlingmediatoren die leerlingen helpen bij het oplossen van conflicten. In schooljaar 2021-2022 zullen wij een start maken met het opzetten van een leerlingenraad en leerlingcommissies.

De Vreedzame Wijk

De Utrechtse wijk Noordwest (Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd) bouwt met aan aantal partners aan de Vreedzame Wijk (DVW). Als we over een Vreedzame Wijk spreken bedoelen we een wijk waarin mensen dezelfde taal spreken, waar dezelfde waarden worden uitgedragen door volwassenen en kinderen en waarin kinderen vaardigheden leren om positief, democratische burgers te kunnen zijn.

Wie is betrokken bij de Vreedzame Wijk?

Naast alle basisscholen zijn de gemeente Utrecht, de politie, Stichting DOCK, Ludens, Stichting MOVE, sportverenigingen en vele andere organisaties betrokken bij

De Vreedzame Wijk. Allen werkend vanuit één doel: kinderen op eenzelfde manier benaderen door dezelfde “taal” te spreken zodat alle kinderen leren om goede, democratische burgers te zijn/worden. In Ondiep wordt door middel van een Vreedzame Kinderraad vorm gegeven aan een Vreedzame wijk. Leerlingen uit groep 7 van de Jules Verneschool, de Rietendakschool en de Boemerang denken na over belangrijke onderwerpen in de wijk en streven er naar om de wijk veiliger, kleuriger en respectvoller te maken.