Medezeggenschapsraad (MR)

Welkom op de pagina van de MR, fijn dat u interesse heeft in het werk van de MR op de Boemerang!

Wat is de MR?

MR staat voor medezeggenschapsraad. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, dus voor inspraak. In dit orgaan worden de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, vertegenwoordigd.

Wat doet de MR?

De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en personele zaken op school. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR is het instemming- en adviesrecht. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en denkt mee over allerlei zaken die op school spelen en geeft advies of instemming bij belangrijke beslissingen. Dit kunnen zaken zijn zoals het schoolplan en de begroting.

Vergaderen

De MR komt gemiddeld om de zes weken bij elkaar om te vergaderen. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom om eens een vergadering bij te wonen!

Leden

Personeelsgeleding (pg):

  • Henriëtte Niezen
  • Karen Barmentloo

Oudergeleding (og):

  • Marco van der Velde (voorzitter)
  • Samantha van Veen - van Zijl

Contact

Heeft u interesse in lidmaatschap van de MR, of heeft u vragen over de MR? Neem dan gerust contact met ons op! U kunt altijd één van de leden aanspreken op school.