Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is vastgesteld op € 50,- per leerling per jaar. Dit geld wordt gebruikt voor alle activiteiten die we organiseren voor onze leerlingen zoals: Sint, Kerst, projectweek, Pasen, schoolreis, afscheidsavond groep 8 enz. Voor deelname kamp groep 8 wordt er van de ouders van de leerlingen van groep 8 een aparte bijdrage verwacht. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Alle leerlingen doen mee met de activiteiten, die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Beheer van de ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een door het schoolbestuur aan de ouders gevraagde vrijwillige bijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld door de MR.

Het beheer van de ouderbijdrage ligt bij de directie. Het schoolbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid. Ieder jaar wordt een financieel verslag bij het bestuur ingediend. Als veel ouders, de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, gaat dit iets betekenen voor de activiteiten, die wij organiseren.

Regeling U-pas

Heeft uw kind een U-pas (die dit schooljaar geldig is) dan draagt de gemeente Utrecht € 125 bij, waarmee de ouderbijdrage dan geheel betaald wordt door de gemeente Utrecht. Een kopie van de U-pas kunt u bij de schooladministratie afgeven. Heeft uw kind geen U-pas en er wellicht recht op? Neem dan contact op met de gemeente Utrecht (voor meer informatie: www.utrecht.nl of 030-2865050 op werkdagen van 09.00-11.00 uur).

Voor meer informatie over de U-pas kunt u terechts op U-pas.nl.