Verzuim

Als uw kind ziek is of om een andere reden verzuimt, dient u dit vóór 08:30 uur 's morgens telefonisch door te geven aan de school:

Locatie Boerhaaveplein (gr.1-4): 030-2441718
Locatie Amandelstraat (gr. 5-8): 030-2440086

Alle leerlingen worden op tijd op school verwacht. De lessen in de groepen starten om 08.30 uur. Als een leerling zonder melding afwezig is, wordt er door school contact met u opgenomen.

Procedure verzuim

Als school zijn wij verplicht om verzuim te registreren en deze informatie beschikbaar te stellen aan de leerplichtambtenaar, bureau Leerlingzaken.

Onder verzuim valt:

  • te laat komen
  • afwezig zijn met een geldige reden en melding, bijv. ziekte (geoorloofd verzuim)
  • afwezig zijn zonder geldige reden en/of melding, bijv. uitslapen (ongeoorloofd verzuim)

Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen op tijd en op school zijn, zodat de leerlingen onderwijs en goede kansen krijgen. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke kaders die vastgesteld zijn in de Leerplichtwet.

Bij teveel verzuim worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Hierin zoeken we naar mogelijke oorzaken en oplossingen samen met ouders om verzuim te voorkomen.

Verlof

Mocht u buiten de schoolvakanties om een bijzondere reden verlof aan willen vragen, kunt u dit officieel aanvragen, zie verlofaanvraag.

Voor meer informatie over leerplicht en bureau Leerlingzaken, klik hier.