Onze mediatoren

Leerlingmediatoren

Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 kunnen mediator worden. Leerlingmediatie is een onderdeel van de Vreedzame School. Op deze manier maken we de leerlingen zelfredzaam in het oplossen van conflicten en het bemiddelen hierin. Dit komt kinderen zowel in hun jeugd als in hun volwassen leven ten goede.

Hoe word je leerlingmediator?

Het bemiddelen in conflicten is iets wat leerlingen geleerd moeten krijgen. Dit gebeurt al in de klassen tijdens de lessen Vreedzaam, zo krijgt iedereen dit mee. Leerlingen die dit willen, kunnen zich dit schooljaar opgeven voor de training leerlingmediatie. In de klas wordt er gestemd op de leerlingen die zich hebben opgegeven en worden er twee per klas gekozen. Elk jaar worden er uit groep 6 nieuwe mediatoren opgeleid.

De training

De gekozen leerlingen uit groep 6 krijgen eerst een professionele training leerlingmediatie, gegeven door Lotje Stremmelaar. Lotje Stremmelaar is een officiele Vreedzame School trainer en zal ons ook dit schooljaar 2021-2022 komen ondersteunen hierbij. De huidige mediatoren krijgen een 'opfrissingstraining'.

Na de training gaan de leerlingen eerst 'stage lopen' tijdens de pauzes, onder begeleiding van Lotje en/of een leerkracht. Zo kunnen ze leren hoe het stappenplan voor bemiddeling gebruikt kan worden in de praktijk.